Raivaussahatyöt

Taimikon varhaisperkaus, taimikonperkaus, ennakkoraivaus

taimikonhoito Aapon metsuri- ja pihapuupalvelu Oy

Taimikonhoito

Taimikon varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettava pääpuulaji on alle 3 metriä. Siinä poistetaan taimen kasvua haittaava alikasvos ja harvennetaan taimikko haluttuun kasvutiheyteen. 

Taimikonperkaus tehdään kun kasvatettava puusto on saavuttanut 3-7 metrin pituuden. Silloin poistetaan puiden kasvua haittaavat puut, jotta jäljelle jäävät puut mahtuvat järeytymään ensiharvennukseen asti.

Taimikonhoidoissa mitataan koealoilla jäävä puusto ja poistuma. Poistuman mukaan arvioidaan urakalle hehtaarihinta. Kysy tarjous, niin tulemme mittaamaan taimikon ja annamme hinta-arvion.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus tehdään ennen hakkuukoneen saapumista leimikolle, siinä poistetaan puiden ympäriltä kaikki hakkuukouraa häiritsevät pienet puut. Ennakkoraivaus on onnistunut, kun hakkuukoneen kuljettaja näkee hakattavien puiden tyvet ja hakkuukoneen terä ei vaurioitu ylimääräisten puiden seurauksena.

Ennakkoraivaukset laskutetaan hehtaariperustein. Tilannekohtaisesti voidaan käyttää tuntiveloitusta, pyydä Tarjous niin arvioimme hinnan työn vaativuuden mukaan.

ennakkoraivaus Aapon metsuri- ja pihapuupalvelu Oy
pixel